xem tướng mặt

Khí sắc mặt mang lại những điềm lành, cát lợi như thế nào?

Nếu là hiển thị ở bộ vị Nhật giác và Ngọa tâm sẽ thành mệnh quan triều đình. Nếu 2 đầu mày xuất hiện sắc tía sẽ được phong quan

Cách xem tướng mặt vất vả hay hưởng hạnh phúc

Giữa 2 lông mày là Ấn đường, cũng được gọi là cung Quan lộc, cung Tướng mạo, cung Phúc đức, cung Tử khí. Trên mặt người, Lông mày là một

Xem tướng nhận diện mẹ chồng khó tính

Thường ngày, người này đều tỏ vẻ thanh cao, coi khinh người khác, làm gì cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân. Làm dâu trong gia đình Những ai

Xem tướng mặt của đàn ông chung tình như thế nào?

Lông mày cũng là một trong những yếu tố có thể nắm bắt được phần nào khuynh hướng tình cảm, tình dục của cánh mày râu. Chủ nhân của kiểu