xem bói tình yêu như thế nào

Cách xem tướng tình duyên của bạn như thế nào?

Nữ giới có tướng Gian Môn xấu thường không có cuộc sống vợ chồng hòa hợp. Nếu gian môn bên phải có sẹo hoặc nốt ruồi thì cuộc Gian Môn