xem bàn tay đoán sự nghiệp

Xem bàn tay đoán được tính cách và nghề nghiệp chăng?

Bàn tay vuông vắn, ngón tay thon dài. Bàn tay có nhiều vân, nhưng chỉ có vài đường vân đậm. Đầu ngón tay có hình tròn hoặc hình nón 1.