nốt ruồi quý

5 nốt ruồi quý ít biết ở phụ nữ vượng phu ích tử

Thêm nữa, quý cô này còn có thể giúp tài vận của chồng thêm vượng. Theo Nhân tướng học, nốt ruồi có ý nghĩa trong việc nhận định người phụ