nốt ruồi ở rốn có ý nghĩa gì

3 vị trí nốt ruồi ở rốn có ý nghĩa gì?

Người xưa quan niệm, ai có nốt ruồi mọc ở vị trí bên dưới rốn khoảng 2 đốt ngón tay thì chắc chắn người ấy cả đời không Bạn muốn