nốt ruồi đa tình

Những nốt ruồi cho thấy đàn ông, phụ nữ đều đa tình

Nốt ruồi ở rốn: Đây được coi là nốt ruồi đào hoa. Cô gái có nốt ruồi này được nhiều chàng trai theo đuổi. Đời sống tình cảm Đào hoa