ngoại tình

Phụ nữ có 9 nốt ruồi này, cẩn thận ngoại tình

Chủ nhân của nốt ruồi ở vị trí này thường khá lận đận trong chuyện tình cảm. Hoặc lỡ dỡ duyên tình đôi ba bận, hoặc phải trải Phụ nữ