bói nốt ruồi

Chỉ điểm những nốt ruồi chỉ rước xui xẻo thôi

Nốt ruồi mọc đằng sau cổ, càng gần vị trí của đốt sống càng đáng sợ. Nốt ruồi này được xếp ở vị trí số 4, vì những ai “sở